برچسب: کمرکلا

روستاهای اطراف سنام – کمرکلا ۰

روستاهای اطراف سنام – کمرکلا

کــــــــــــــمرکــــــــــــــــــلا روستای کمرکلا در منطقه ی چهاردانگه شهر ساری و۲۴کیلومتری کیاسر واقع است.این روستا از شمال به روستای(ذکریا کلا), از شرق به روستا های (عقه خیل ) و (سعید اباد ), ازغرب به مناطق حفاظت شده دودانگه و از جنوب به روستای (خیراباد ) متصل است. روستای کمرکلا ۱۲خانوار و...