برچسب: وضعیت عمرانی سنام

Untitled-1 ۰

وضعیت عمرانی

روستای سنام تا قبل از انقلاب بزرگ الهی و اسلامی ایران فقط دارای یک جاده ارتباطی خاکی و شوسه بود ولی بعد از آن با  توجه مسئولان محترم به مناطق روستائی و برکات انقلاب ، روستای سنام همزمان با روستا های اطراف از نعمت برق ، آب ، تلفن برخوردار...