برچسب: طالب و زهره

عنوان ۰

افسانه های مازندرانی – طالب و زهره

داستان طالب و زهره : افسانه ها ، داستانها و منظومه هایی که از گذشتگان به ما رسیده ؛ بخشی از زیبایی های هرمنطقه است که طی شعر و یا نثری نسل به نسل و تا به امروز توسط قدیمی ترها روایت می شود.روستاییان مازندرانی، در شب نشینی های سنتی...