برچسب: شپش ، شپش سر ، چه کار کنیم شپش سراغ ما نیاید،رشک ، شپش سر ، شپش در کلاس ، تراشیدن موها

asli ۰

چه کار کنیم شپش سراغ ما نیاید

مادر بزرگ ها می گویند با شنیدن نام شپش ترسی عجیب در وجودمان حس می کردیم چون در قدیم تنها راه خلاص شدن از شپش ها تراشیدن موها بود . باید از موهای زیبا و بلندمان دل می کندیم و این یعنی ترسی توصیف نشدنی برای یک دختر .هر چند...