برچسب: شالی

a ۳

تصاویر : برداشت شالی از شالیزارهای روستای سنام

پس از چند ماه انتظار ، از هفته گذشته  کشاورزان روستای سنام برای  برداشت محصول شالی خودشان اقدام نمودند ، زمین های شالیزاری روستای سنام در پایین دست روستا و در منطقه ای مشترک مابین روستاهای سنام ، سعیدآباد ، عقه خیل ، ایلال ، سیاوشکلا به نام ” رودبار...