برچسب: روستای چهاررودبار

روستاهای منطقه ۰

روستاهای اطراف سنام – چهاررودبار

در گذشته ۴ روستا به نام های کوآت ، ارگت ، بالامحله و رودبار در مجاور هم و نزدیک رودخانه سفیدرود قرار داشتند. اهالی این ۴ روستا بنا به دلیل نامعلومی نسلشان نابود شد و تنها سه نفر از  این ۴ روستا باقی ماندند و به رودبار که پایین ترین روستا...