برچسب: روستای عقه خیل

روستاهای اطراف سنام – عقه خیل ۰

روستاهای اطراف سنام – عقه خیل

روستای عقه خیل در جنوب روستای سنام و در همسایگی روستای سعید آباد قرار دارد . راه ارتباطی روستاهای سعیدآباد ، ذکریاکلا ، کمرکلا ، چهاررودبار و بندبن از درون این روستا می گذرد  . زمین های شالیزاری روستای سنام نیز قبل از این روستا و در منطقه ای به...