برچسب: روستای ازنی

روستاهای منطقه ۰

روستاهای چهاردانگه – روستای ازنی

معرفی روستای ازنی روستای ازنی در ۶۵ کیلومتری جنوب شهر ساری و ۲۰ کیلومتری کیاسر در دهستان چهاردانگه در بخش چهاردانگه شهرستان ساری و در دامنه ی کوهی به نام ازنی کوه  وبا  مختصات جغرافیایی ،۵۳ درجه و ۲۵ دقیقه و ۲ ثانیه شرقی  و۳۶ درجه و ۱۴ دقیقه و...