برچسب: دعای قربانی

عنوان ۱

احکام قربانی و دعای قربانی

خداوند متعال میفرماید: {وفدیناه بذبح عظیم} [الصافات: ١٠٧] «ما قربانی بزرگ و ارزشمندی را فدا و بلا گردان او کردیم.» حکم آن قربانی بر کسی که توانایی انجام آن را داشته باشد واجب است. دلیل آن حدیثی از ابوهریره (رضی الله عنه) است که پیامبر خدا  (صلی الله علیه و...