برچسب: تقویت اعصاب

۳nam-ir2 ۱

کاندس چینی در روستای سنام ( فرآیند تهیه ترشی ازگیل جنگلی )

کاندس چینی در روستای سنام ( فرآیند تهیه ترشی ازگیل جنگلی ) از اواسط پاییز تا اوایل زمستان برای پخت ازگیل جنگلی (کاندس ) ، مردان روستا با ترکه بلندی بنام “رُشا ” ، ازگیل نسبتاً نیم رس را با ضربه هایی به شاخه درخت از بالا به پایین می...