برچسب: بازی های محلی مازندران

fun1384 ۰

بازی های محلی روستای سنام – قسمت دوم

در ادامه بازی های خاطره انگیز محلی روستای سنام به بازی هایی که بیشتر در عروسی ها بکار می رفتند و در حال حاضر تقریباً فراموش شده و یا به ندرت در عروسی ها مورد استفاده قرار می گیرد ، می پردازیم : ۱ – کتک کا : البته کُتِک...