برچسب: بازی محلی مازندران

۳ ۳

بازی های محلی روستای سنام – قسمت اول

به نام خدا بازی‌های بومی و محلی در هر  منطقه جغرافیایی و اقلیمی برگرفته از فرهنگ و آداب و رسوم آن منطقه است. این بازی‌ها متناسب با ویژگی‌های فرهنگی حاکم بر هر منطقه شکل می‌گیرند. بسیاری از ورزش‌های بومی و محلی در روستاها و حتی شهرهای استان مازندران فراموش شده اند...