آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۴

۳۳۳٫jpg-MOHARAM ۰

بنام خدا در پهن دشت پر نقش و نگار آفرینش ، خداوند زیبا آفرین دیاری پر نقش را در همسایگی مه بلور و در فراز سلسله جبال البرز ، به مردم نجیب و پاک سرشتی هدیه که جان و وجودشان را در زلال طبیعت بکر صیقل می دهند . سنام...