دسته: موقعیت جغرافیایی

Untitled-1 ۰

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیائی روستای “سِــنام” در شمال ایران و در استان مازندران در حدود ۷۷ کیلومتری جنوب مرکز استان (ساری) ، در منطقه “چهار دانگه”  از توابع شهرستان کیاسر قرار دارد و فاصله آن با استان سمنان نیز در حدود ۹۵ کیلومتر می باشد  .  برای رسیدن به این روستا در مسیر...