دسته: مناطق دیدنی

Untitled-1 ۰

مناطق دیدنی و گردشگری

از مناطق دیدنی  محدوده روستای سنام می توان به  کوه ها و تپه های اطراف روستای سنام  از جمله بزرگترین و زیباترین کوه منطقه ” شاه دژ”  و در جوار آن ” شید کوه”  می توان اشاره کرد و از تپه ها هم ” بـُـل گو سر ( بالاکوه سر )...