دسته: فرهنگی

Untitled-1 ۰

اقدامات فرهنگی سنام

  مردم روستای سنام در همدلی و اقدامات گروهی زبانزد خاص و عام منطقه می باشند که از جمله آن عضویت بیش از ۹۵ درصدی مردمان این روستا در پایگاه مقاومت بسیج شهدای سنام می باشد که با برنامه ریزی صحیح و همکاری صمیمانه با کانون فرهنگی ورزشی شهدای سنام...