دسته: حیات وحش

Untitled-1 ۰

حیات وحش

طبیعت روستای سنام  به علت دارا بودن آب و هوائی  کوهستانی  شرایط را برای زیست انواع حیوانات و جانوران وحشی فراهم آورده که از جمله آن می توان به وجود حیواناتی همچون  گرگ – خرس –  پلنگ –خوک – جوجه تیغی – و … اشاره نمود . در ضمن کبک –  قرقاول ، کبوتر وحشی  و انواع پرندگان نادر...