دسته: بازی ها

fun1384 ۰

بازی های محلی روستای سنام – قسمت دوم

در ادامه بازی های خاطره انگیز محلی روستای سنام به بازی هایی که بیشتر در عروسی ها بکار می رفتند و در حال حاضر تقریباً فراموش شده و یا به ندرت در عروسی ها مورد استفاده قرار می گیرد ، می پردازیم : ۱ – کتک کا : البته کُتِک...

۳ ۳

بازی های محلی روستای سنام – قسمت اول

به نام خدا بازی‌های بومی و محلی در هر  منطقه جغرافیایی و اقلیمی برگرفته از فرهنگ و آداب و رسوم آن منطقه است. این بازی‌ها متناسب با ویژگی‌های فرهنگی حاکم بر هر منطقه شکل می‌گیرند. بسیاری از ورزش‌های بومی و محلی در روستاها و حتی شهرهای استان مازندران فراموش شده اند...