دسته: اماکن مذهبی و باستانی

۳۳۳ ۰

اماکن مذهبی و آثار باستانی

تکیه عزاداری روستای سنام که از زمانهای قدیم  بصورت یک بنا ی مذهبی پا برجا بود ، در سالهای بعد از انقلاب جوابگوی جمعیت روستا  نبود ، خصوصا در زمان هایی که مراسمات دینی و مذهبی ویژه ای انجام می شد مشکل دوچندان بود .   بنابراین هیئت امنا و...