دسته: آب و هوا

Untitled-1 ۰

آب و هـوا

این روستا به خاطر ییلاقی بودن و همجواری با  سلسله جبال البرز دارای یکی از بهترین نوع آب و هوا بوده که  بهاری دلنشین- تابستانی خنک – پائیزی زیبا و زمستانی سرد را خلق کرده است که در نهایت تصاویری بکر و دلنشین  در هر  فصل را به نمایش گذارده...