پنج شنبه و یادی از عزیزان سفر کرده

پنجشنبه است.. 
 
به رسم کهن، یاد میکنیم از آنها که وقتشان و مکانشان از ما جداست..
 
یاد میکنیم از آنها که دلتنگشان میشویم…
 
یاد میکنیم از آنها که هنوز دوستشان داریم…
 
دلمان گرم به خاطره پدرهایی که نیستند، مادرهایی که رفته اند…
 
دلمان گرم به یاد خواهرها و پدرهائیکه رفتند و دل ما پیش برادر بود وبرادرهایی که سفر کردند…
 
به یاد آن عشق های بار بسته.. .
 
فاتحه ای ره توشه میکنیم.. .

باشد که پروردگار بیامرزدشان و بیامرزدمان…

Des-01
 مرحوم کربلایی ابوالقاسم موسوی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.