چرا میگن ۱۲۰ ساله بشی؟

در دوران قدیم سال کبیسه وجود نداشت. همیشه اسفند ماه ۲۹ روز بوده ، در تقویم آن زمان هر چهار سال یک روز ذخیره می شد و طی ۱۲۰ سال یک ماه ذخیره داشتند که آن سال را بجای ۱۲ماه ، ۱۳ ماه اعلام می کردند. در ماه سیزدهم هیچکس کار نمی کرد همه با خرج حکومت جشن می گرفتند بنابراین مردم در حق هم دعا میکردند که ۱۲۰ سال عمر کنند . این جشن را به عنوان بزرگترین آرزو برای یکدیگر خواستار بودند و هر کسی برای طرف مقابل آرزو می کرد تا آنقدر زنده باشی که این جشن باشکوه را ببینی و این به صورت یک تعارف و سنتی بی نهایت زیبا درآمد. که وقتی به هم می رسیدند بگویند ۱۲۰ سال زنده باشی.ان شاءالله شماهم بیش تراز۱۲۰سال زنده باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.