عکس – زمینهای شالیزاری روستا برای برداشت برنج آماده می شوند

 زمینهای شالیزاری روستا برای برداشت برنج آماده می شوند

۱

۲

۳

۴

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.